Siostry Misjonarki Chrystusa Króla w Australii

Click here to edit subtitle

News

view:  full / summary

Rekolekcje i dni wspolnoty w Bowral, Sydney

Posted by Siostry Misjonarki Chrystusa Krola w Australii on October 8, 2013 at 3:50 AM Comments comments (0)

W dniach od 20 do 26 września 2013 Misjonarki pracujace w Australii przeżywały roczne rekolekcje i dni wspólnoty. Siostry zjechały się do Sydney, by udać się do ośrodka rekolekcyjnego w Bowral. Tegorocznym kaznodzieją był Ojciec Bernard Morawski z zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

W czasie nauk rekolekcyjnych O.Bernard podjął temat ruchów charyzmatycznych w Kościele, ekumenizmie i Maryi, która jest zwierciadłem Kościoła. Te dni ciszy i modlitwy siostry przeżywały w powiększonej grupie: do wspólnej modlitwy przyłączyły sie Siostry Nazaretanki z s. Grażyną Racławską, prowincjalną Sióstr Nazaretanek w Australii.

BOZE NARODZENIE 2012

Posted by Siostry Misjonarki Chrystusa Krola w Australii on December 24, 2012 at 5:05 PM Comments comments (0)

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości, refleksji oraz planów ma Nowy Rok.
Życzymy w tych wyjątkowych dniach, wiele radosnych chwil, pokoju i miłości
oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

Dni wspolnoty w Sydney 30.11-02.12.2012

Posted by Siostry Misjonarki Chrystusa Krola w Australii on December 11, 2012 at 3:40 AM Comments comments (0)

Z końcem października 2012 r. Przełożona Generalna rozpoczęła wizytację kanoniczną naszych placówek w Australii. Matka Edyta w kolejności wizytowała domy w Sydney, Brisbane, Melbourne i Hobart.

Zwieńczeniem wizytacji były dni formacyjne w Sydney, w których wzięły udział Siostry z wszystkich placówek. Nasze spotkanie rozpoczęło się od dnia skupienia w Sanktuarium Matki Bożej w Berrima prowadzonym przez Ojców Paulinów. W tym czasie pochylałyśmy się nad tematyką wiary, czerpiąc z tekstów Ojca Założyciela i dzieląc się naszym przeżywaniem wiary. O Damian Mosakowski, który towarzyszył nam w czasie tego dnia zaprosił nas do czerpania z bogactwa Słowa Bożego z zaproponowanych tekstów. Nasz dzień skupienia zakończyłyśmy celebrowaniem Eucharystii.

W sobotę Mszę św. w naszej domowej kaplicy celebrował ks. Artur Botur, który w czasie homilii zwrócił również uwagę na zagdanienia wiary i źródła, z których możemy naszą wiarę czerpać. Następnie Matka Edyta dokonała podsumowania wizytacji i przedstawiła całoroczny plan Roku Wiary.


Dni wspolnoty w Australii 20-22.01.2012

Posted by Siostry Misjonarki Chrystusa Krola w Australii on Comments comments (0)

W dniach od 20 do 22 stycznia 2012 w Sydney odbyły się dni wspónoty Misjonarek pracujących na terenie Australii.

W pierwszy dzień Siostry udały się do Berrima, gdzie w ośrodku prowadzonym przez Ojców Paulinów wzieły udział w warsztatach. Myśl przewodnia tego dnia została zaczerpnięta z 1 Listu do Koryntian 1, 26-29 „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Dzień został wypełniony pochyleniem się nad Słowem Bożym, wspólnym dzieleniu się Nim i trwaniu przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie przeżyłyśmy wspólną Eucharystię celebrowaną przez Ojca Damiana, który w ciagu dnia towarzyszył nam z posługą kapłańską. W sobotę w kaplicy domowej sióstr, wspólnota przeżywała Dzień Skupienia. Mszę św. tego dnia sprawował Ekonom Prowincji TChr ks. Artur Botur. Ostatniego dnia w czasie Mszy św modliłyśmy się wraz z wiernymi w kościele parafialnym w SEFTON, a następnie dzieliłyśmy się sprawami dotyczącymi naszej codziennej posługi i naszych wspólnot.


Rss_feed